We helpen organisaties door te analyseren en interveniëren op efficiënte gedragingen, zodat het gedrag in lijn komt te staan met de ambitie.

Gedrag maakt ambitie waar

Wij geloven niet meer in beleidsstukken. Als je als je het juiste gedrag vertoond bij de ambitie die je nastreeft, kom je verder dan wanneer je die ambitie punctueel weer uit te schrijven. Dit raakt de kern en het maakt ons anders dan alle anderen.

Wanneer je merkt dat de omgeving geen ruimte biedt voor scherpe reflectie en enthousiasme, of je zelfs belemmert in het uiten van reflecties en kritiek, dan is het tijd om de vraag te stellen: “Vertonen wij gedrag dat in lijn is met onze ambitie?” Deze kwesties vragen niet om woorden, maar om gedragsverandering. Alleen door samen te werken en gedragingen te vertonen die aansluiten bij groei en jullie beoogde ambitie, kom je samen vooruit.

De cultuur binnen jouw team en hoe je met elkaar omgaat, vormen de kern van jullie succes. Binnen dit dynamische speelveld richten we ons op de essentiële intermenselijke aspecten, zoals leiderschap, integriteit, ethiek, omgangsvormen, waarden, normen en de kwaliteit van samenwerken. We geloven sterk in het idee dat de manier waarop je iets aanpakt een directe invloed heeft op wat je uiteindelijk bereikt.

  • een veilige en inclusieve werkomgeving
  • het aantrekken en behouden van personeel
  • een cultuur die werkplezier stimuleert
  • stimulatie van talentontwikkeling

Onze aanpak

Bij Gedrag richten we ons op maatschappelijke thema’s die van essentieel belang zijn voor elke organisatie. Binnen deze thema’s leggen we de nadruk niet op de technische aspecten, maar eerder op de onderliggende samenhang, wat we als ‘de lijm’ beschouwen. Met ‘de lijm’ bedoelen we de menselijke aspecten, zoals teamdynamiek, individueel gedrag en de menselijke factor.

Ons werk bestrijkt een breed scala aan thema’s, waaronder werkplezier, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en samenwerken. Deze thema’s beïnvloeden in grote mate hoe we momenteel invulling geven aan onze klussen. Bij Gedrag streven we ernaar om samen met jou te reflecteren op deze thema’s en ze concreet vorm te geven. Per opdracht bepalen we waar het gewicht moet liggen, welke trainers passen bij het vraagstuk en hoe we in de specifieke organisatie van jou te werk moeten gaan. Op die manier dragen we bij aan het creëren van teams die elke dag een beetje beter worden.

Wij geven je inzicht in het effect van je gedrag in relatie tot ambitie, omdat wij geloven dat gedrag ervoor kan zorgen dat je ambities waar maakt.

Francesco Wessels