Alleen gedrag maakt ambitie waar.

Gedrag maakt ambitie waar

Iedereen kent dat gevoel, het gevoel wat je hebt wanneer 1+1 geen 2 maar 3 is. Het gedrag wat op dat moment vertoond wordt geeft een “wij” gevoel, positiviteit en kracht.

De cultuur binnen jouw team, hoe je met elkaar omgaat is allesbepalend. Wij bewegen ons in dit speelveld en houden ons bezig met intermenselijke aspecten zoals; leiderschap, integriteit, ethiek, omgangsvormen, waarden, normen, en de kwaliteit van samenwerken. Omdat we geloven dat hoe je iets doet effect heeft op wat je bereikt.

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Een veilige, inclusieve werkomgeving
  • Werkplezier
  • Het behouden van personeel
  • Talentontwikkeling stimuleren

Wat we doen

Wij houden ons bezig met maatschappelijke thema’s die voor elke organisatie belangrijk zijn. We leggen binnen deze thema’s de focus op de lijm, niet de blokken. Daarmee bedoelen we dat wij geen verstand van jouw werk en ons daar ook zo min mogelijk mee bemoeien. Daarmee blijft de zachte kant over; het team, de mensen en het gedrag “de lijm”.

Ons werk raakt veel thema’s zoals werkplezier, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en samenwerken. Veel van de thema’s bepalen hoe we op dit moment invulling geven aan ons werk en ons leven. Wij helpen je op deze thema’s te reflecteren en er invulling te aan te geven. Zo maken we samen teams die elke dag een beetje beter worden.

Wij geven je inzicht in het effect van je gedrag in relatie tot ambitie, omdat wij geloven dat gedrag ervoor kan zorgen dat je ambities waar maakt.

Francesco Wessels