We helpen organisaties door te analyseren en interveniëren op efficiënte gedragingen.

De cultuur binnen jouw team en hoe je met elkaar omgaat, vormen de kern van jullie succes. Binnen dit dynamische speelveld richten we ons op de essentiële intermenselijke aspecten, zoals leiderschap, integriteit, ethiek, omgangsvormen, waarden, normen en de kwaliteit van samenwerken. We geloven sterk in het idee dat de manier waarop je iets aanpakt een directe invloed heeft op wat je uiteindelijk bereikt.

In een wereld vol beleidsstukken en protocollen begrijpen wij de kracht van het doen, durven en willen. We hebben geleerd dat, zelfs als we de hele visie op papier zetten, het uiteindelijk het gedrag is dat telt. Want wat maakt het uit hoe perfect de woorden zijn als onze daden niet volgen?

Wij begrijpen de essentie van menselijke interactie en hoezeer dit de koers van een team of organisatie kan bepalen, elk individu vertoont gedrag, elke gedraging heeft effect, soms groot, soms klein. Voor ons is het geen kwestie van beschrijven of organiseren, maar van bewustwording, inspiratie en motivatie. Door te analyseren en interveniëren op efficiënte gedragingen zorgen we ervoor dat gedrag in lijn komt te staan met de ambitie.

Gedrag leidt tot:

– Een prettige en inclusieve werkomgeving;

– Een wij gevoel wat personeel aantrekt en behoudt;

– Een cultuur die werkplezier stimuleert;

– Een cultuur waarin talentontwikkeling gestimuleerd wordt

Gedrag vorm je

Wat maakt iemand competent? Voor ons is het antwoord drieledig: kennis, kunde en gedrag. Kennis is iets dat kan worden geleerd, kunde is een vaardigheid die kan worden getraind, maar het derde element, gedrag, daar draait het om.

In veel bedrijven wordt er geïnvesteerd in kennis, en in mindere mate in kunde. Maar wij begrijpen dat gedrag, het doen, durven en willen, de ontbrekende schakel is. We nemen actief stappen om gedrag te vormen en te beïnvloeden, omdat we geloven dat dit de weg is naar echte verandering en het waarmaken van ambitie.

Francesco Wessels